องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | โทร. 043-009857

ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | ที่อยู่ หมู่ 7 ถนนนีระพันธ์ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240 โทรศัพท์ 043-009857 โทรสาร 043-009857

กิจกรรม

วันที่ 2020-10-20 06:16:43
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ นำโดย นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ นายก อบต.จระเข้ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจระเข้ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยท่าน สส.อภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการ

รายละเอียด
วันที่ 2020-09-01 08:32:34
ข่าวจาก อบต.จระเข้

ชี้แจงกรณีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายละเอียด
วันที่ 2020-07-31 02:36:00
พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลจระเข้ รุ่นที่ 3

30 กรกฎาคม 2563 นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอหนองเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลจระเข้ รุ่นที่ 3 ณ อาคาร ศูนย์วัฒนธรรมตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด
วันที่ 2020-07-31 02:26:25
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

28/7/63 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้จระเข้ นำโดย นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 68 พรรษา ณ พื้นที่ป่าบริเวณป่าภูกระเเต ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด
วันที่ 2020-07-31 02:19:53
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยนายอำเภอหนองเรือเป็นประธานในพิธี

รายละเอียด
วันที่ 2020-07-13 09:34:23
โครงการสืบสานวัฒธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

โครงการสืบสานวัฒธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563

รายละเอียด
วันที่ 2020-07-13 09:28:16
ประชาสัมพันธ์ QR Code เข้าเว็บไซต์ อบต.จระเข้

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

รายละเอียด
วันที่ 2020-07-13 09:03:15
ผู้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานและการมอบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเรื่องอื่นๆ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ นำโดย นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ คณะผู้บริหาร คณะสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง ได้ให้การต้อนรับ - นายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอหนองเรือ - ว่าที่ร้อยตรี สุขุม ดลโสภณ ปลัดอำเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) - นางเพชรา พิมพ์พันธ์กุล ท้องถิ่นอำเภอหนองเรือ ผู้ออกตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานและการมอบนโยบาย/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และเรื่องอื่นๆ

รายละเอียด
วันที่ 2020-04-16 07:54:39
ปฏิบัติการฆ่าเชื้อโคโรนา 2019

ปฏิบัติการฆ่าเชื้อโคโรนา 2019

รายละเอียด
วันที่ 2020-03-12 07:42:00
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดููงาน

โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดููงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติให้บริการประชาชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด
วันที่ 2020-03-03 03:29:12
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

อบต.จระเข้ นำโดยนายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ นายก อบต.จระเข้ จัดทำโครงการขุดบ่อกักเก็บน้ำในไร่นาและปรับปรุงแหล่งน้ำ ฝายต้นลำธาร ในพื้นที่ตำบลจระเข้

รายละเอียด
วันที่ 2019-11-18 02:55:37
เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้นำโดย นายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ นายก อบต.จระเข้ ได้รับเกียรติจากนายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอหนองเรือเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมุ่งเน้นการบูรณาการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ สร้างความร่วมมือ ผสมผสานความสามัคคี ความเป็นจิตอาสา กิจการสาธารณะ เพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชปณิธาน และเพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ภายใต้ “กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทาง ระหว่าง บ้านหนองหอย หมู่ที่ 6 ถึง บ้านหนองแปน หมู่ที่ 8 ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัด ขอนแก่น”

รายละเอียด
วันที่ 2019-10-01 04:11:26
yy

yy

รายละเอียด
วันที่ 2019-10-01 04:09:25
ขยะอันตราย

อบต.จระเข้นำส่งขยะอันตรายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายจังหวัดขอนแก่น#เก็บงานสิ่งแวดล้อม

รายละเอียด
วันที่ 2019-10-01 04:07:40
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

อบต.จระเข้นำโดยนายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ นายก อบต.จระเข้ คณะผู้บริหาร สภา อบต. พนักงาน ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลจระเข้ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

รายละเอียด
วันที่ 2019-10-01 04:07:19
ff

ff

รายละเอียด
วันที่ 2019-10-01 04:06:55
dd

dd

รายละเอียด
วันที่ 2019-10-01 04:06:11
ศูนย์พัฒนาครอบครัว

ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลจระเข้ 2/62 #เก็บงาน ศพค.

รายละเอียด
วันที่ 2019-10-01 04:05:54
"วันท้องถิ่นไทย" ปี 62

อบต.จระเข้ ได้รับโอกาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน"วันท้องถิ่นไทย" ปี 62 นำโดยนายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ นายก อบต.จระเข้..งานที่เกิดจากพลังของทีม อบต.จระเข้.

รายละเอียด
วันที่ 2019-10-01 04:05:33
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจระเข้ รุ่นที่ 2

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลจระเข้ รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 15 นำโดยนายสุรัตน์ มีสกุลทิพยานนท์ คุณครูใหญ่/นายก อบต.จระเข้ ... ชั่วโมงเปิดเบิ้งโลกศิวิไล,ชั่วโมงใจสงบและชั่วโมงม่วนชื่นโฮแซว..อากาศเป็นใจให้ผู้สูงวัยเย็นสบาย..

รายละเอียด