องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | โทร. 043-009857

ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | ที่อยู่ หมู่ 7 ถนนนีระพันธ์ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240 โทรศัพท์ 043-009857 โทรสาร 043-009857

รายละเอียดกิจกรรม


โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | วันที่ 2020-07-31 02:19:53

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยนายอำเภอหนองเรือเป็นประธานในพิธี