องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | โทร. 043-009857

ยินดีตอนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ | ที่อยู่ หมู่ 7 ถนนนีระพันธ์ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240 โทรศัพท์ 043-009857 โทรสาร 043-009857

รายละเอียดกิจกรรม


ประชาสัมพันธ์ QR Code เข้าเว็บไซต์ อบต.จระเข้ | วันที่ 2020-07-13 09:28:16

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)